Nabava "Paketa kućanskih potrepština" u sklopu projekta "Ruke pomoći u Cetinskoj krajini"

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0045 u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (Broj poziva: UP.02.1.1.05) Centar za ruralni razvoj CERURA HR (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 28. lipnja 2018. godine objavljuje:

OBAVIJEST O NABAVI

1/ PODATCI O NARUČITELJU
Naziv i sjedište: Centar za ruralni razvoj CERURA HR, Bazana 27, 21 230 Sinj
OIB: 08085275642
Broj telefona: +385 (0)21 824 504
Kontakt osoba: Stipe Efendić
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Intemetska stranica: www.cerura-ruke.com

II/ EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
UP.02.1.1.05.0045 – 2

III/ VRSTA POSTUPKA NABAVE
Vrsta postupka nabave je postupak iz članka 5.4. (Javno nadmetanje), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0045, Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

IV/ PREDMET NABAVE
Predmet nabave je „Paketi kućanskih potrepština“ za 24 mjeseca.
Količina predmeta nabave definirana je Prilogom III — Troškovnik. Količine se moraju ponuditi sukladno traženom.

V/ DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
Obavijest o nabavi kao i cjelokupna Dokumentacija za nadmetanje je dostupna za besplatno preuzimanje na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr/ i na Internet stranici projekta Centra za ruralni razvoj CERURA HR www.cerura-ruke.com .

VI/ ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu ponuda je do 13. srpnja 2018.g. do 15:00 sati prema srednjeeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.
Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Centar za ruralni razvoj CERURA HR, Brnaze 410, 21 230 Sinj, a sukladno uputama iz dokumentacije za nadmetanje.
i u gornjem lijevom kutu omotnice treba biti naznaka:
NE OTVARAJ – PONUDA ZA NADMETANJE
Nabava usluga osposobljavanja za njegovateljice u sklopu projekta „Ruke pomoći u Cetinskoj krajini“, UP.02.1.1.05.0045. u sklopu Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (Broj poziva: UP.02.1.1.05).
Naziv i adresa ponuditelja

VII/ JEZIK
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske, ili je dokument na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

VIII/ TRAJANJE POSTUPKA
Za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu postavljati pitanja i zahtijevati pojašnjenja vezana za dokumentaciju za nadmetanje. Sva pitanja koja gospodarski subjekt želi postaviti Naručitelju, a proizlaze iz eventualnih nejasnoća u sadržaju dokumentacije za nadmetanje, kao i svaka druga komunikacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata mora biti isključivo u pisanom obliku putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Naručitelj se obvezuje odgovoriti na zahtjeve za pojašnjenjem i dodatnim informacijama vezanima uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo ako su zahtjevi pravovremeni te dostavljeni putem elektroničke pošte na adresu kontakt osobe Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Zahtjev se smatra pravovremenim ako je zaprimljen najkasnije tijekom sedmog (7) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Odgovore na pitanja i pojašnjenja Naručitelj će staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija za nadmetanje (poveznica: http://www.strukturnifondovi.hr/ i www.cerura-ruke.com ) najkasnije tijekom petog (5) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

24.07.2020

Održana Završna konferencija o projektu "Ruke pomoći u Cetinskoj krajini"

U petak, 24. srpnja 2020.g. u 09:30 sati u Muzeju Cetinske krajine održana je Završna konferencija o projektu ‘Ruke pomoći u Cetinskoj krajini’. Na konferenciji su se predstavili ciljevi projekta, ciljane skupine, elementi projekta, dosadašnje projektne aktivnosti te...

23.07.2020

Završna konferencija o projektu "Ruke pomoći u Cetinskoj krajini"

U petak, 24. srpnja 2020.g. u 09:30 sati u Muzeju Cetinske krajine održava se Završna konferencija o projektu 'Ruke pomoći u Cetinskoj krajini'.

17.07.2020

Održana 17. radionica "Analiza rada zaposlenica" u sklopu projekta "Ruke pomoći u Cet…

U četvrtak, 16. srpnja 2020., u sklopu projekta 'Ruke pomoći u Cetinskoj krajini' u prostorijama braniteljske socijalno-radne zadruge DALMATIA RURALIS održana je posljednja radionica 'Analiza rada zaposlenica'.

Partneri
NA PROJEKTU:

Pružite i vi svoje ruke i uključite se još danas