U tijeku prijava korisnika programa "Ruke pomoći u Cetinskoj krajini"

Centar za ruralni razvoj CERURA HR koji provodi projekt „Ruke pomoći u Cetinskoj krajini“ kodni broj: UP.02.1.1.05.0045 financiran iz Europskog socijalnog fonda, objavio je poziv s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi, osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom s naglaskom na hrvatske branitelje kojima je potrebna pomoć u kućanstvu. Potencijalni korisnici i članovi njihovih obitelji mogli su preuzeti prijavu na štandovima koji su bili organizirani u Sinju, Trilju, Vrlici, Dicmu, Hrvacama i Otoku.

Prijave su još u tijeku stoga se pozivaju potencijalni korisnici ili članovi njihovih obitelji da ispune prijavu za iskaz interesa koju mogu preuzeti na web stranici www.cerura-ruke.com, u uredu na adresi Brnaze 410 (bivši Alkom), telefon 824-504 te u Trilju u Udruzi osoba s invaliditetom, Trg kralja Tomislava 1, telefon 831-587. Ispunjenoj prijavi je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice.

24.07.2020

Održana Završna konferencija o projektu "Ruke pomoći u Cetinskoj krajini"

U petak, 24. srpnja 2020.g. u 09:30 sati u Muzeju Cetinske krajine održana je Završna konferencija o projektu ‘Ruke pomoći u Cetinskoj krajini’. Na konferenciji su se predstavili ciljevi projekta, ciljane skupine, elementi projekta, dosadašnje projektne aktivnosti te...

23.07.2020

Završna konferencija o projektu "Ruke pomoći u Cetinskoj krajini"

U petak, 24. srpnja 2020.g. u 09:30 sati u Muzeju Cetinske krajine održava se Završna konferencija o projektu 'Ruke pomoći u Cetinskoj krajini'.

17.07.2020

Održana 17. radionica "Analiza rada zaposlenica" u sklopu projekta "Ruke pomoći u Cet…

U četvrtak, 16. srpnja 2020., u sklopu projekta 'Ruke pomoći u Cetinskoj krajini' u prostorijama braniteljske socijalno-radne zadruge DALMATIA RURALIS održana je posljednja radionica 'Analiza rada zaposlenica'.

Partneri
NA PROJEKTU:

Pružite i vi svoje ruke i uključite se još danas